O mnie

Jestem doktorem w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności zarządzanie
w środowisku informacyjnym.

Ponadto absolwentką

✓ Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim
✓ Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
✓ Studium Polityki Zagranicznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie
✓ Międzynarodowego Studium Doktoranckiego.


Ukończyłam szereg certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresie
✓ negocjacji w środowisku międzynarodowym
✓ komunikacji międzykulturowej
✓ współpracy międzynarodowej
✓ protokołu dyplomatycznego, etykiety urzędniczej
✓ praw człowieka, polityki równościowej, działań antydyskryminacyjnych
✓ przygotowania oraz prowadzenia wystąpień publicznych, oficjalnych uroczystości, konferencji.

Posiadam ponad 22 – letnie doświadczenie w zakresie
✓ komunikacji społecznej i wewnętrznej 
✓ kreowania pozytywnego wizerunku 
✓ kształtowania kultury organizacyjnej 
✓ działań na rzecz niwelowania nierówności w administracji publicznej.

W swojej karierze piastowałam szereg kierowniczych i odpowiedzialnych stanowisk m.in.
✓ Szefowa Polskiego Biura SIRENE
✓ Ekspertka międzynarodowych misji pokojowych ONZ i UE na terenie byłej Jugosławii
✓ Szefowa Gabinetu Komendanta Głównego Policji
✓ Przewodnicząca zespołu ds. strategii równych szans 
✓ Przewodnicząca polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek
✓Vice-przewodnicząca kobiecego Zespołu Służb Mundurowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
✓ Ekspertka SDirect24
✓Organizatorka i moderatorka oficjalnych spotkań bilateralnych i multilateralnych, szkoleń, konferencji i seminariów. 

Ponadto jestem inicjatorką i koordynatorką wielu projektów, zakończonych sukcesem, w zakresie komunikacji wewnętrznej i społecznej, kultury organizacyjnej, kreowania pozytywnego wizerunku oraz współpracy międzynarodowej. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie. 

W ramach EGIDY współpracuję z kobietami, które posiadają unikatową wiedzę
i doświadczenie zdobyte w trakcie własnych karier zawodowych.

Z nami możesz osiągnąć swoje cele i marzenia!
Odważ się odważnie żyć!

Nasza misja

EGIDA to firma nastawiona na wspieranie kobiet w ich dążeniu do zdobywania kluczowych stanowisk w polityce, dyplomacji, administracji publicznej, samorządzie, korporacji.
Dewizą firmy jest:

E fektywny rozwój uczestniczek szkoleń
G warancja jakości i indywidualne podejście
I ntegracja kobiet i ich ścisła współpraca
D oświadczenie trenerek, które osiągnęły sukces zawodowy
A dekwatne przygotowanie oraz wsparcie kobiet

Trenerki cechuje otwartość i umiejętność słuchania. Doskonale wiemy, jakie bariery najczęściej znajdują się na drodze kobiet: mentalność, uprzedzenia, brak właściwego przygotowania czy wiary we własne możliwości.

Jako kobiety sukcesu doskonale pamiętamy, kiedy było najtrudniej i co sprawiało nam
w przeszłości największe trudności. 

Teraz chcemy dzielić się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. 

Dlatego nasza oferta obejmuje zagadnienia z zakresu: skutecznej komunikacji, sztuki autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami, zasad protokołu dyplomatycznego.

Nie dostajesz szansy? Zawalcz o siebie i sama ją sobie daj! 

Oferta

Skuteczna komunikacja:

✔ Sztuka negocjacji
✔ Komunikacja kryzysowa
✔ Sprzężenie zwrotne
✔ Komunikaty niewerbalne
Dzięki szkoleniu poznasz zasady skutecznej komunikacji i zbudujesz trwałe relacje
z otoczeniem. Bez problemu podejmiesz się negocjacji, rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz rozpoznasz pozawerbalne sygnały rozmówcy. Pomożemy Ci, abyś była słuchana, rozumiana i wzbudzała zaufanie.

Kreowanie pozytywnego wizerunku:

✔ Jak zdobyć życzliwość i akceptację wobec zamierzonych działań?
✔ Jak zdobyć zaufanie wyborców, mieszkańców, dyrekcji itp.?
✔ Jak przygotować autoprezentację?
Szkolenie pozwoli Ci na poznanie Twoich mocnych i słabych stron. Pomożemy
Ci wzmocnić atuty i ograniczyć lub pokonać słabości. Dzięki szkoleniu będziesz potrafiła zaprezentować się z najlepszej strony.

Wystąpienia publiczne:

✔ Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?
✔ Jakiego typu wystąpienie publiczne – najważniejsze elementy?
✔ Jak przygotować się mentalnie: eustres czy distres?
Wystąpienia publiczne mogą powodować olbrzymi stres, a nawet ataki paniki. Dzięki szkoleniu dowiesz się, że nie ma złych wystąpień. Nauczymy Cię najważniejszych zasad, zaś część warsztatowa szkolenia pozwoli Ci wzmocnić mocne strony
i wyeliminować słabe elementy.

Protokół dyplomatyczny:

✔ Savoir vivre
✔ Oficjalne korespondencja
✔ Netykieta
Najważniejsze zagadnienia w zakresie stosownego zachowania w codziennych kontaktach, rola funkcji reprezentacyjnej, niezbędnej również do prawidłowego funkcjonowania na arenie międzynarodowej. Korespondencja w codziennym życiu odgrywa kluczową rolę. Czy kolor czcionki ma znaczenie? Duża czy mała litera? Jak tytułować odbiorcę? Dzięki szkoleniu poznasz obowiązujące zasady w zakresie poznawania ludzi, prowadzenia konwersacji
oraz przygotowywania korespondencji listownej i elektronicznej. Gwarantujemy, że unikniesz niezręcznych sytuacji!

Współpraca z mediami:

✔ Jak wykreować i dbać o pozytywny wizerunek w mediach?
✔ Jak skutecznie komunikować się z mediami?
✔ Jaki rodzaj wywiadu: radiowy? telewizyjny? prasowy?
✔ Jak się przygotować?
✔ Jak ominąć pułapki?
Szkolenie pozwoli Ci nabrać pewności siebie. Poznasz zasady współpracy z mediami. Wyjaśnimy Ci rolę wizerunku i komunikacji pozawerbalnej. Część warsztatowa szkolenia polegająca na pracy z kamerą i mikrofonem umożliwi Ci wyeliminowanie błędów oraz przygotowanie się do odpowiedzi na trudne pytania.

Szkolimy indywidualnie oraz grupowo.

Pamiętaj!
Naszym priorytetem jest zrozumienie Twoich idei, zamierzeń i marzeń.
Zarówno ofertę, jak i miejsce szkolenia dostosowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb
i oczekiwań.
Szkolenia mają na celu Twój rozwój
w aspekcie życia zawodowego oraz społecznego.

Oferta kompleksowa

Szkolenie 8 godzinne z zakresu:
✔ Skutecznej komunikacji z elementami protokołu dyplomatycznego
✔ Sztuki wystąpień publicznych
✔ Współpracy z mediami w aspekcie kreowania wizerunku
Podczas szkolenia zapewniamy 2 przerwy 30 minutowe (kawową i poczęstunek) oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Podczas każdego z 8 godzinnych szkoleń zapewniamy 2 przerwy 30 minutowe (kawowa oraz poczęstunek).
Ponadto uczestniczki otrzymują komplet materiałów, a także certyfikat ukończenia szkolenia.

PONADTO

Kompleksowa obsługa delegacji krajowych
i zagranicznych:

✔ przygotowanie agendy spotkania
✔ logistyka: hotele, transport
✔ organizacja czasu wolnego gości
✔ współpraca z mediami

Organizacja konferencji, seminariów:
✔ agenda
✔ moderacja
✔ materiały konferencyjne
✔ kwestie logistyczne (miejsce, hotele, transport)
✔ współpraca z mediami

Dysponujemy zasobami umożliwiającymi kompleksową obsługę delegacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Odciążymy Twoją firmę w zakresie żmudnych przygotowań, ustaleń, negocjacji.
Odbierzemy Twoich gości i dostarczymy ich do zaakceptowanego przez Ciebie hotelu.
Zorganizujemy dla nich czas wolny, zgodnie
z oczekiwaniami: zwiedzanie miasta, teatr, opera, spotkanie z artystami itp.
Pomożemy w przygotowaniu materiałów, upominków, oficjalnej kolacji.
Umożliwimy Ci rzetelne przygotowanie się do spotkania, bez zbędnego absorbowania cennego czasu na kwestie organizacyjne.

Gwarantujemy, że współpraca z nami to: jakość, skuteczność i kreatywność!

Prezent

Szkolenie to wyjątkowy prezent!
Inny niż wszystkie!

2019-05-03

Prezent

Szkolenie to wyjątkowy prezent! Inny ni...

Więcej

Kontakt

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez EGIDA SZKOLENIA DLA KOBIET DR KORNELA OBLIŃSKA, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy
o kontakt e-mailowy egida.akademia@gmail.com.

Dane Firmy

NIP:7871740991
REGON: 382965572

Telefon

500177945
501233438

Email

egida.akademia@gmail.com

Miejsce i godziny pracy

Dostosujemy do Twoich potrzeb